มาตรฐานรับรอง

Copyright © 2014 Chiwadi Products Co.,Ltd. All rights reserved.

ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งรอยยิ้ม เราอยากให้คุณเปิดฝาฟรุ๊อิและยิ้ม พร้อมกับพูดคำว่าฟรุ๊อิ ซึ่งมันจะทำให้คุณยิ้ม
จิบเครื่องดื่มฟรุ๊อิและคุณจะมีรอยยิ้มจากหูถึงหู

ฟรุ๊อิ, เครื่องดื่มให้ความรู้สึกสดชื่น